تاریخ قشم و جزایر اطراف آن

در این بخش به یکی از هیجان انگیز ترین قسمت این سایت می رسیم و آن دانستن تاریخ پر فراز و نشیب و شگفت انگیز و هیجان انگیز جزیره قشم که چه چیزهایی بر آن گذشته است که دانستن آن برای هر کسی بسیار جذاب می آید و سطح علم ما را فزونی می بخشد و در می یابیم که قشم در دوران باستان در دست چه اقوامی بوده که از کیانیان گرفته تا به درآویدها و عیلامی ها و سومریان و آشوری ها تا مادها و هخامنشیان و سلوکی ها و ساسانیان تا به اسلام که هرکدام داستان خود را دارد، که تمام آنها جذاب است.

ما آثار اقوام گذشته را در غارها و معابد قشم به وفور می بینیم و به بررسی تاریخچه و سکونت قشم می پردازیم که به چه صورت بوده است و همچنین به بررسی دقیق و مفصل دوره های مختلف جزیره قشم می پردازیم که در عصر ساسانیان به چه شکل بوده و به بررسی دوره قبل از قاجاریه و تقسیمات کشوری و موقعیت ژئوپلوتیک آن و به دوره قاجاریه و پهلوی نیز می پردازیم که دوره پهلوی چطور قشم و جزایر خلیج فارس را حفظ کرد و مانع شد که به دست بیگانگانی چون انگلیس نیفتد و اشاره ای به لشکر کشی امام قلی خان نیز می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن